Gratis kennisdeling onderzoekend leren

Ben jij op zoek naar oplossingen voor moeilijk gedrag van leerlingen? Ben je benieuwd naar kennis en ervaringen van onderzoekers en collega’s? Heb je zelf expertise en succeservaringen die je wilt delen?
Kom dan naar deze online interactieve bijeenkomst  georganiseerd door leren van gedrag op woensdag 19 mei 2021 van 15.00 tot 17.00 uur.

“Onderzoekend leren in Passend Onderwijs. Hoe begeleid je onderzoekend leren voor leerlingen met sociaal-emotionele en gedragsproblemen?”

Onderzoekend Leren is een didactische aanpak waarbij leerlingen actief betrokken worden bij het leerproces door zelf onderzoek te doen (bijv. experimenten uitvoeren) en initiatief te nemen (bijv.
onderzoeksvragen bedenken). Is onderzoekend leren eigenlijk ook geschikt voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte? Past onderzoekend leren wel bij kinderen met sociaal-emotionele en/of
gedragsproblemen? Is passend onderwijs mogelijk met onderzoekend leren?

Het kennisplatform: ‘Leren van gedrag’ organiseert ontmoetingen tussen wetenschappers, praktijkdeskundigen en gedragspecialisten die hun kennis willen delen en samen op zoek gaan naar antwoorden op vragen uit de praktijk. Alle thema’s in de
bijeenkomsten zijn gericht op het omgaan met moeilijk (interpreteerbaar) gedrag. Dit keer gaan we online de dialoog aan met Inge Zweers, postdoctoraal onderzoeker bij UvA, en Siska van Vilsteren, gespecialiseerd leerkracht, over onderzoekend
leren bij kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften.

Je bent van harte welkom om deel te nemen aan deze interactieve online kennisdeling.
Aanmelden kan bij: s.groot@ooada.nl Of l.lissenburg@pi-scholen.nl

*Het kennisplatform is geïnitieerd door Pi-consortium. Dit is een groep van instituten en gespecialiseerde scholen die samen onderzoek doen gericht
op het vinden van oplossingen van onderwijsbelemmeringen voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte op het gebied van gedrag