Gratis online bijeenkomst: Externaliserend gedrag en nu?

Het kennisplatform: ‘Leren van gedrag’ organiseert ontmoetingen tussen wetenschappers, praktijkdeskundigen en gedrag-specialisten die hun kennis willen delen en samen op zoek gaan naar antwoorden op vragen uit de praktijk. Alle thema’s in deze ontmoetingen zijn gericht op het omgaan met moeilijk (interpreteerbaar) gedrag.

Op de website https://www.nro.nl/onderzoeksprogrammas/gedrag-en-passend-onderwijs vind je resultaten uit recent gedragsonderzoek, concrete materialen en ervaringen van gebruikers. De website van Lerenvangedrag is onderdeel van de NRO.

Op woensdag 10 november 2021 van 14.00 uur tot 16.30 uur wordt er een online kennisdelingsbijeenkomst georganiseerd rond het thema: Externaliserend gedrag en nu?

Waaruit bestaat het handelingsrepertoire van de leraar? Welke handelingen zijn effectief en wat is het effect op de relatie met de leerling en het klimaat in de klas?

Datum en tijd: woensdag 10 november 2021 van 14.00u tot 16.30 uur
Locatie: online, dus gewoon vanuit je eigen stoel.

Onderzoeker: Tijdens deze bijeenkomst georganiseerd door de Loodsboot gaat onderzoeker Christy Tenback met het onderwijsveld in gesprek over het praktijkonderzoek naar effectief handelen bij externaliserend leerlinggedrag.

Inhoud: Veel leraren in het regulier onderwijs hebben behoefte aan handreikingen en adviezen hoe om te gaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit geldt vooral wanneer leerlingen externaliserend gedrag laten zien, dus gedrag waar de leraar en klasgenotenlast van heeft: druk, dwars, agressief etc. In dit onderzoek zijn we op zoek gegaan naar effectieve leraarhandelingen in situaties waarin externaliserend leerlinggedrag voorkomt: welke handelingen zijn werkzaam in het stoppen, verminderen of onder controle krijgen van dit gedrag.

Aanmelden bij: inschrijven@deloodsboot.com voor 7 november 2021 00.00 uur
Kosten: Bijwonen van een ontmoeting kost niets, maar levert veel op!