Gratis onlinebijeenkomst Kiva en de paradox van de gezonde school

Datum en tijd: woensdag 9 juni 2021 van 15.00u tot 17.15 uur

Kosten: Bijwonen van een ontmoeting kost niets, maar levert veel op!

Onderzoeker: dr. G.E. (Gijs) Huitsing, Universitair Docent Sociologie, Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met Marco Derr, KiVa traine

Inhoud:

KiVa is een preventief, schoolbreed programma voor basisscholen gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten (www.kivaschool.nl). Maar werkt het KiVa programma voor alle leerlingen? Is KiVa een garantie voor een “gezonde school” met blije
leerkrachten en leerlingen? In deze interactieve online bijeenkomst maken we kennis met KiVa in de praktijk én in onderzoek.

Aanmelden bij: inschrijven@deloodsboot.com uiterlijk 3 juni 2021 voor 0.00 uur.