Gratis pilot – Delen, verbinden en voortbouwen

Bassionderwijs in de herfst van 2021. Anderhalf jaar ervaring met improviseren vanwege wisselende Covid-19 maatregelen. Negatieve en positieve gevolgen, op veel plekken en door velen ervaren. Nu we de leerlingen weer in de school kunnen onderwijzen, staat één mening fier overeind: in de klas gebeurt het omdat de leraar ertoe doet! Het is de leraar die zich professioneel inzet om waar te maken wat de school wil nastreven. Schoolteams en externen (ouders, ondersteuners, inspectie, opleidingen, universiteiten, samenwerkingsverbanden/netwerken) zijn niet weg te denken en zijn toegevoegde waarden voor de leraar.

Waarom kan deze ZOOM sessie interessant zijn voor jou? 

 • Uitwisselen van ervaringen rond ouderbetrokkenheid.
 • Inzicht in welke kansen HGW biedt voor leraren en schoolteam om de positieve ervaringen vanuit de Corona-tijden gestructureerd in het dagelijks werk in te passen.
 • Monitoring van school-leerontwikkeling in de school en op Samenwerkingsverband/netwerkniveau

Voor wie?

 • Leraren, ib’ers, Zorgcoördinatoren, Directies van basisscholen in Nederland resp. Vlaanderen die ervaring hebben met uitvoeren van HGW in de praktijk.
 • Inspecties basisonderwijs en SamenWerkingsVerbanden BaO (NL)/-Netwerken (VL)
 • Directies/Coördinatoren van Netwerken(VL) resp. Samenwerkingsverbanden(NL)
 • Begeleiders/ondersteuners basisscholen

Subgroepen

Tijdens de bijeenkomst gaan we uiteen in subgroepen. Vermeld je keuze bij aanmelding

A. Basisscholen-NL-VL
Uitwisseling van ervaringen en tips over HGW in de school/klas en ideeën over nuttige ondersteuning door externe instanties.
Afsluitende samenvatting en opstellen van één vraag voor de slotronde.
Gespreksleiding: Noëlle Pameijer en Inge Lootens

B. Externe instanties VL – NL
Johan Vroegindeweij, directeur van UNITA, Samenwerkingsverband rondom Hilversum (NL) gaat dieper in op het jaarbeeld 2020 een vol jaar met corona problematiek en op het jaarthema van het samenwerkingsverband en de expertisepool. Daarna discussie.
Afsluitende samenvatting en één vraag t.b.v. de slotronde
Gespreksleiding: Hugo van de Veire en Henk Büscher

Programma 

15.00 – 15.05 Introductie door Homme Heringa en Hugo van de Veire

15.05 – 15.15 Film: Compilatie Vlaamse kennisclips + in introductie: samenwerking praktijk – hogescholen – universiteiten – inspectie is sterk in VL!

15.15 – 15.30 Inleiding door Noëlle Pameijer. Thema gericht op oplossingen die leraren in de klas kunnen gebruiken in de post-corona tijd, bezien vanuit HGW (incl. korte verhelderingsvragen ronde).

15.30 – 15.45 Inleiding door Johan Vroegindeweij. Hij laat een jaarbeeld zien van een regio over het coronajaar 2020 met de strategische doelstellingen en het jaarthema 2021 “de leerkracht staat centraal”.
15.45 – 15.50 Korte pauze

15.50 – 16.30 “Uiteen” in ZOOM subgroepen A en B

16.30 – 16.35 Korte pauze

16.35 – 16.55 Kort gesprek n.a.v. de vragen die in subgroepen zijn opgesteld (met aandacht voor borging)

16.55 – 17.00 Afronding door Homme Heringa en Hugo v.d. Veire.

Aanmelden

Stuur voor 25 november de onderstaande gegevens naar vlnonderwijs@gmail.com:

 • Voor en Achternaam
 • Werkzaam bij
 • Functie
 • Email adres
 • Mijn voorkeur gaat uit naar deelname in subgroep: omcirkel A of B ( zie hierboven)

Vul bij het onderwerp in: ZOOM 30-10-2021

Op 30 november, de dag van de zoommeeting ge ja naar het programma ZOOM. De login gegevens zijn:

https://zoom.us/j/91396466533

Meeting ID: 913 9646 6533