Grote gelijke kansen congres

Het Grote Gelijke Kansen Congres: inclusiever, diverser, gelijker
We zijn ons allemaal er inmiddels van bewust dat niet iedereen gelijke kansen krijgt in ons huidige samenleving. Waar je opgroeit, hoeveel je ouders verdienen en naar welke school je gaat, bepalen onder andere je toekomst en of (en hoe) je je talenten kunt ontplooien.

Met dit congres hopen de organisatoren alle deelnemers te laten zien wat de stand van zaken is op dit moment, maar vooral ook wat we allemaal kunnen dóen in ons dagelijks leven en in ons werk om kansenongelijkheid tegen te gaan. Wat helpt om de kinderen en jongeren van nu de beste kansen te geven om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen? Wat werkt er wel en wat werkt er niet? Schrijf je snel in en doe mee om de kansengelijkheid in Nederland te verbeteren!

Meer informatie en inschrijven kan via de website.