Handschriftonderwijs Symposium PO en VO

Geef schrijfonderwijs een impuls!

Thema: “Schrijf je Wijs”
Datum: vrijdag 8 april 2022
Locatie: Driestar educatief Gouda

Het Handschriftonderwijs Symposium richt zich speciaal op het Primair en Voortgezet Onderwijs. Deze inspirerende kennis- en netwerkdag geeft een verhelderende kijk op de positie van het handschriftonderwijs, in relatie tot schrijf- en taalvaardigheid. Momenteel vragen schrijfonderwijs en taalvaardigheid om extra aandacht. Het thema van deze tweede editie is: ‘Schrijf je Wijs’.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website.