Hechtingsproblematiek – een levensfasebenadering

Gehechtheid en hechtingsproblemen zijn zodoende niet beperkt tot jongere kinderen alleen en de oorzaak van onveilige gehechtheid moet dus vaak gezocht worden in de manier waarop verschillende generaties in een familie met elkaar omgingen.

Om die reden wordt dit jaar op het jaarlijks symposium over hechtingsproblematiek de rol en invloed van gehechtheid door de levensloop van mensen heen, centraal gesteld.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.