Herkennen van laaggeletterdheid bij ouders

Laaggeletterdheid staat op dit moment erg in de belangstelling. Geen wonder als we ons realiseren dat ongeveer 1 op de 9 Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd is. En als we ons realiseren welke invloed dat heeft op het dagelijks leven. Heb je al eens het vermoeden gehad dat ouders van leerlingen in jouw praktijksituatie laaggeletterd zijn? Hoe herken je mogelijke signalen? Wat doe je in zo’n situatie? Hoe zou je een eerste gesprek aan kunnen gaan? Hoe verwijs je eventueel door naar scholing?

De bijeenkomst vindt plaats bij Fontys Hogescholen, Mgr. Claessensstraat 4 te Sittard. De aanvang is 19.00 en het duurt tot 22.00 uur.
De kosten bedragen voor leden LBRT en studenten Fontys: € 7,50. Overige belangstellenden betalen € 17,50.
Aanmelden en informatie: Anja van Schijndel MA, a.vanschijndel@fontys.nl / drs Anja Augustus, regiolimburg@lbrt.nl