Het Congres

Voor schoolbestuurders, -leiders en managers biedt Hét Congres de programmalijn OM de klas. Programmalijn IN de klas is bedoeld voor de onderwijsprofessional die in de klas werkt of zich verbonden voelt met het leerproces. Een combinatie van beide lijnen volgen is natuurlijk ook mogelijk.

Keuze uit meer dan 50 boeiende presentaties, bijeenkomsten en workshops, waarin de laatste ervaringen, ontwikkelingen en wetenswaardigheden uit de dagelijkse speciaalonderwijspraktijk met u gedeeld worden.

U krijgt handvatten en maakt kennis met goede voorbeelden die praktische ondersteuning bieden en waarmee u direct aan de slag kunt. Er is veel aandacht voor: speciale doelgroepen, Passend Onderwijs, arbeidstoeleiding, ICT, didactiek, kwaliteit/opbrengstgericht werken en onderwijs en zorg.

Meer informatie op www.hetcongres.nl.