Het landelijk kennissymposium van Balans

De sprekers zijn:
Diana Smidts, gepromoveerd kinderneuropsycholoog en orthopedagoog, is  co-auteur van het boek 'Gedrag in uitvoering', over executieve functies bij kinderen en pubers.

Bram Orobio de Castro, hoogleraar ontwikkelingspsychologie,  legt uit welke executieve functies een rol kunnen spelen bij antisociale gedragsproblemen en leerproblemen. 

Hilde Geurts, hoogleraar neuropsychologie,  legt uit of we ons kunnen beperken tot een overzicht van stoornissen in de executieve functies,
 
Saskia van der Oord, hoogleraar klinische psychologie,  spreekt over kinderen die naast hun ontwikkelingsstoornis veel last hebben van angst en/of van boosheid.

Hans van Luit, hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie.

Jelle Jolles, hoogleraar 'hersenen, gedrag en educatie', heeft het over 'een leven lang leren' en richt zich op de stelling 'een traag groeiende boom kan ook de hoogste worden'. 
Datum:

Meer informatie en aanmelden: http://www.balansdigitaal.nl/data/activiteiten/symposium-balans-2013/