Het Lerende brein

Veel aandacht gaat uit naar het zogenaamde 'lerende brein'. Hoe verloopt het 'normale' leerproces. Wat werkt stimulerend en wat belemmerd voor het leren? Het gaat hierbij zowel om leerlingen met als zonder leer-, gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen. Je leert kennis rondom de werking van de hersenen te vertalen naar de praktijk in de klas. 

Locatie: Rotterdam
Data: 19 maart en 2 april 2014
Tijd: 13.30 uur – 16.30 uur
Kosten: € 395, per deelnemer

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier