Hoe leren we kinderen met internaliserende problemen hulp te vragen en te accepteren?

Het kennisplatform ‘Leren van gedrag’ organiseert bijeenkomsten rondom gedragsonderzoek.

Hoe leren we kinderen met internaliserende problemen hulp te vragen en te accepteren? Welke bevorderende en belemmerende factoren zijn er voor het praten over problemen en het hulp zoeken volgens leerlingen met internaliserende problemen?

  • Datum en tijd: Dinsdag 12 oktober 2021 van 15.00u tot 17.00u
  • Locatie: Online via Teams
  • Aanmelden bij: Marlies van Kerkhof, marlies.vankerkhof@entreaonderwijs.nl
  • Kosten: Bijwonen van een bijeenkomst kost niets maar levert veel op!
  • Onderzoeker: Elianne Zijlstra en Anke de Boer

Korte Inhoud
Binnen het onderwijs gaat veel aandacht uit naar leerlingen met externaliserende problemen en minder naar internaliserende problemen. Een reden hiervoor is dat internaliserende problemen minder opgemerkt worden door de omgeving omdat die er minder last van heeft. Om leerlingen met internaliserende problemen passende ondersteuning te bieden, is signalering een belangrijke eerste stap. Omdat leerlingen met internaliserende problemen zich minder uiten, is het van belang te weten wat leerlingen helpt om te praten over hun problemen (disclosure) en hulp te zoeken.
Het doel van deze literatuurstudie is een overzicht geven van wat bevorderende en belemmerende factoren zijn voor disclosure en het zoeken van hulp volgens leerlingen met internaliserende problemen in het primair en voortgezet onderwijs.
Op basis van de resultaten van de literatuurstudie is een praktische handreiking opgesteld. Deze handreiking is voorgelegd aan leraren, hulpverleners op school en (voormalig) leerlingen om vast te stellen of de inhoud van de handreiking herkend wordt en welke verbeteringen aangebracht konden worden. Uit de literatuur komen belemmerende en bevorderende factoren naar voren die betrekking hebben op de professional (leraren en hulpverleners op school), het kind en de sociale omgeving.