Hoe zorg je voor zachte landing ISK-leerlingen in VO?

Veel scholen hebben nu of de komende tijd te maken met een instroom van (meer) nieuwkomersleerlingen, leerlingen die ongeveer twee jaar geleden in relatief grote aantallen naar ons land kwamen – onder meer vanuit Oekraïne of als alleenstaande minderjarige vreemdeling – en nu vanuit de Internationale Schakelklassen (ISK’s) doorstromen naar het reguliere onderwijs.

Het is van groot belang dat deze leerlingen ook in het reguliere onderwijs goed begeleid worden. Het is dan ook de rol van de schoolleiding om daar een goed beleid op te maken. Tijdens deze inspiratiebijeenkomst op 20 juni vertellen LOWAN en verschillende vo-scholen hoe zij zorgen voor een goede landing en begeleiding voor deze leerlingen in het reguliere vo. Zij delen hun inzichten, tips en geleerde lessen.

Lees meer en/of meld je aan op de website van de VO-raad.