In gesprek over het thema “eigenaarschap van leren in het VO” te Culemborg

Ben jij op zoek naar oplossingen voor moeilijk gedrag van leerlingen?
Ben je benieuwd naar kennis en ervaringen van onderzoekers en collega’s?
Heb je zelf expertise en succeservaringen die je wilt delen?

Het kennisplatform ‘Leren van gedrag’ organiseert bijeenkomsten rondom gedragsonderzoek.

In Culemborg gaan onderzoekers en professionals in gesprek over het thema “eigenaarschap van leren in het VO”: Hoe breng jij een gesprek op gang met je leerlingen over “eigenaarschap van leren?” Hoe bevorder je als school deze gesprekken? Volgens de scholen die meegedaan hebben aan dit onderzoek ervaren leerlingen en docenten die eigenaarschap ervaren meer motivatie.

Datum en tijd
maandag 14 maart 2021 van 14.30u tot 17.00u
Locatie
Lek en Linge Culemborg, locatie vmbo: Ina Boudier-Bakkerstraat 2
Kosten
Bijwonen van een bijeenkomst kost niets maar levert veel op!

Korte Inhoud
Het denken binnen de onderwijsvernieuwingsbewegingen van de afgelopen 90 jaar heeft heel het Nederlands onderwijs geraakt. Begrippen als: het kind centraal, worden wie je bent, intrinsieke motivatie, gepersonaliseerd leren, differentiatie en leerling aan het stuur, zijn inhoudelijk aan elkaar verwant en gemeengoed geworden. In talloze visie- en missie documenten van scholen vind je de termen terug en op de websites van scholen wordt de uitwerking ervan wervend beschreven. Ook “eigenaarschap van leren” past in dat rijtje verwante begrippen dat op de meeste scholen als nastrevenswaardig wordt gezien. Maar wat wordt er precies met dat begrip bedoeld, hoe dat binnen verschillende scholen een plaats krijgt en hoe kunnen scholen dat begrip gebruiken om het onderwijs te verbeteren? Dr. Henk van Woudenberg heeft samen met zijn team een spel ontwikkeld om een gesprek op gang te brengen over ‘eigenaarschap van leren’ en hoe de school dat kan bevorderen. Volgens de scholen in dit leerlab zijn leerlingen en docenten die eigenaarschap ervaren meer gemotiveerd. Het spel is dus een instrument om het eigenaarschap binnen de school in gang te zetten en te vergroten.

Aanmelden bij
Marlies van Kerkhof, e38@lekenlinge.nl