‘Inspiratie-dag voor startende leraren’!

Wat biedt deze dag jou als startende leraar?
Leer kijken over de grenzen van je eigen school, hoor wat er allemaal gebeurt in onderwijsland, laat je inspireren door verschillende sprekers, deel je ervaringen, haal praktijktips op en ervaar wat passie is op een dag speciaal voor startende leraren.

De gehele dag wordt georganiseerd en geleid door zeer ervaren leraren,  leraren die ooit Leraar van het Jaar zijn geweest in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs en zich verenigd hebben in de LerarenKamer.
Dus meld je aan en neem die je collega mee!
Aanmelden (en informatie) bij secretariaat@onderwijscoöperatie.nl

Project Bovenschoolse Inductie en de LerarenKamer
Leraar worden is niet eenvoudig. Leraren doen er zo’n vijf jaar over om na hun opleiding zich het beroep geheel eigen te maken en pas na vijftien jaar zitten ze op hun top. Een (veel te) groot deel van de startende leraren valt voor die tijd al af en kiest – soms gedesillusioneerd – voor een ander beroep. Een goede begeleiding binnen de eigen school is daarom hard nodig. Minstens zo belangrijk is de bovenschoolse begeleiding, de inductie in het onderwijs. De Lerarenkamer start daarom met een begeleidingsproject voor startende leraren, het project ‘Bovenschoolse Inductie’. De Inspiratie-dag is de eerste activiteit van dit project.