Inzichtsessie ib’ers en schoolleiders basisonderwijs NJi

Het Nederlandse Jeugdinstituut zoekt intern begeleiders en schoolleiders in het basisonderwijs om zicht te krijgen op de thema’s die bij hen leven. Het NJi is een onafhankelijk kenniscentrum voor opgroeien en opvoeden. Om meer te kunnen betekenen voor het basisonderwijs, willen zij in gesprek gaan met ib’ers en schoolleiders tijdens een inzichtsessie. Dit vindt plaats op woensdag 22 november van 14:30 tot 17:00 uur in Utrecht.

Aanmelden kan via de website.