Jaarlijks congres ADHD

Op het congres “ADHD – editie 2022” zullen ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk hun inzichten delen over ADHD.
Jeugdigen en adolescenten met een aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornis zijn doorgaans snel afgeleid en overmatig actief en functioneren hierdoor niet goed in meerdere sociale situaties, zoals school, op het werk, in het gezin of bij verenigingen. Hoe ADHD zich precies uit, kan verschillen van persoon tot persoon, maar het gaat om beduidend meer dan de definitie ‘alle dagen heel druk’. Extra ingewikkeld wordt het wanneer er bijkomende problemen als autisme, stemmingsproblemen of een licht verstandelijke beperking zijn.

Tijdens dit praktijkgericht congres zal ADHD vanuit verschillende specifieke perspectieven worden benaderd. Wat zijn de laatste ontwikkelingen in het werken met jeugdigen en adolescenten met ADHD? Welke kennis en vaardigheid is van belang in het werken met jeugdigen en adolescenten met ADHD en Autisme? Welke behandelmogelijkheden zijn er voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met ADHD? Wat weten we over vrouwen met ADHD in relatie tot stemmingswisselingen en wat kunnen we hiermee? Zijn er risico’s in het gebruik van social media door jeugdigen met ADHD en hoe hiermee om te gaan? Hoe te anticiperen op behoeften en talenten van mensen met ADHD? Hoe om te gaan met ondersteuningsbehoeften van ouders vanuit een systemische behandelaanpak?

Deze en andere vragen staan centraal op deze dag, speciaal bedoeld als bij- en nascholing voor zorgprofessionals en leerkrachten.
Meer informatie via de website van Congresburo. Hier kun je je ook inschrijven.