Jaarlijks congres Autisme – 9e editie

Het jaarlijks congres over autisme draait dit keer om veelvoorkomende misverstanden en dilemma’s over autisme.
Ook onder professionals zijn er veel misvattingen over autisme. Hoe vaak hoor je niet zeggen dat mensen met autisme niet in staat zouden zijn om te liegen? Of dat ze geen emoties hebben of herkennen? Dat ze altijd een zo prikkelarm mogelijke omgeving nodig hebben? Dat autisme bij vrouwen eigenlijk nauwelijks voorkomt? Dat ze geen écht betekenisvolle relaties aan kunnen gaan? Als professional heb je een rol in het helpen zichtbaar maken van de persoon achter het autisme en het bestrijden van vooroordelen die anderen ten opzichte van je cliënt, patiënt of leerling hebben.

Daarnaast zijn er ook verschillende professionele dilemma’s. Moet autisme benaderd worden als een stoornis? En hebben mensen met autisme eigenlijk wel altijd last van autisme? Hoe zorg je ervoor dat een bedrijf en een werknemer met autisme het beste uit elkaar kunnen halen? Is je betrokkenheid als hulpverlener of begeleider hierbij nodig? En zo ja, wat is dan je rol? Hoe pak je het aan?

De sprekers op dit congres zullen in hun bijdragen ingaan op deze en andere, aanverwante vragen.

Het congres is zowel op locatie in Utrecht als online te volgen.

Meer informatie kun je vinden op de website van Euregionaal Congresburo