Kenniskring ISK en LOB

Het Expertisepunt LOB en LOWAN organiseren een live bijeenkomst in Amersfoort van de kenniskring ISK en LOB. Hoe maak je cultuursensitief werken onderdeel van loopbaanbegeleiding?
Loopbaanbegeleiders en docenten komen in hun begeleiding in contact met leerlingen met verschillende culturele achtergronden en verschillende contexten. Kaveh Bouteh geeft praktische handreikingen voor communicatievaardigheden en inzicht in hoe we positieve invloed kunnen hebben op de motivatie van leerlingen in de ISK. Daarna volgt een panelgesprek met onderwijsprofessionals die werkzaam zijn op de ISK en oud-leerlingen van de ISK. Er zijn verschillende werksessies die je kunt volgen. Tot slot wordt er een handreiking loopbaanbegeleiding gedeeld.

Lees meer en/of schrijf je in op de website van Expertisepunt LOB.