Kennisnetwerk School Aanwezigheid

Op 19 juni organiseert het Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid (KNSA) een nieuwe bijeenkomst.

In veel regio’s wordt in het po, vo en mbo hard gewerkt aan het maken van de omslag van denken in schoolverzuim naar denken in schoolaanwezigheid. Het piramide raamwerk wordt als kader gebruikt om deze transitie te maken. Bij deze ontwikkeling past dat we aandacht besteden aan de common ground van schoolaanwezigheid: Wat zijn onze centrale uitgangspunten en welke kennisbasis hanteren we daarbij? En welke kritische elementen kunnen we in kaart brengen om te delen en verder te ontwikkelen?

Lees het programma en meld je aan op de website van Steunpunt Passend Onderwijs.