Kijken met kinderen nascholing voor beeldbegeleiders

Kijken met kinderen is een nieuwe toepassing van de methodiek beeldbegeleiding. Bij deze aanpak formuleren kinderen persoonlijke leervragen die aansluiten bij een ontwikkelvraag op groepsniveau. Zo ontstaat een groepshandelingsplan voor de hele groep met aandacht voor individuele leerbehoeften. Kinderen leren door samen te kijken naar beeldopnames en door hierop samen te reflecteren. De kinderen zijn in hoge mate eigenaar van hun eigen leerproces.

Meer over deze training die bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur vind je terug op de website van Hogeschool de Kempel.