Kinder-Beeldcoaching

De opleiding en training begint met de bestaande Kindercoach Praktijkopleiding van Jeannette Bakker, Magie van Kindercoaching. Een opleiding voor ieder die de wens heeft om kinderen beter te begrijpen en te begeleiden. Niet alleen met gesprekken, maar ook op een natuurlijke, creatieve en speelse wijze. En door wat meer de diepte in te gaan, kinderen en ouders, maar ook hun leraren, een stapje verder te helpen.  
 
Tijdens de vijf lesdagen krijg je oefeningen met bijbehorende theorie waardoor je ervaart, ontdekt en van daaruit begrijpt waardoor, waarom en hoe de oefeningen werken. Natuurlijk gaan we ook een laagje dieper en krijg je de mogelijkheid om nieuwe kanten van jezelf te ontdekken, zodat je op een bewuste, zinvolle, creatieve, maar bovenal ook speelse manier het vak van kindercoach kunt uitoefenen.
 
Thema’s die worden behandeld zijn onder andere: gezin/ familie, systemische pedagogiek, kindertekeningen, kwaliteiten en talenten, werken met het onbewuste, analytische psychologie (Jung), gesprekstechnieken, luistervaardigheden, emoties en emotieregulatie, hulpvraag onderzoek, kind en school, zelfbeeld, zelfvertrouwen en probleemoplossend vermogen.
 
Klik hier voor meer informatie.