Labdag LeraarLab

Deze labdag wordt georganiseerd door Programma Ontwikkelkracht voor leraren, schoolleiders, beleidsmakers en wetenschappers. Tijdens deze labdag ga je in gesprek over de mogelijke strategieën voor het aantrekken en behouden van leraren. Daarnaast ga je bezig met de uitdaging van het omgaan met lerarentekorten op jouw school. Het is een gelegenheid om kennis en ervaringen te delen én nieuwe ideeën op te doen.  Er worden inzichten in recent wetenschappelijke bevindingen gedeeld, zowel over schoolinitiatieven als over landelijk onderzoek. Ten slotte wordt je geïnformeerd over de mogelijkheid om volgend schooljaar deel te nemen aan het LeraarLab.

Lees meer op de website van Ontwikkelkracht.