Landelijk congres “Het jonge kind op het juiste spoor”.

Het aansporen van de specialist

Spreker: Liesbeth van Dijk-Lam en Ellen Oosterholt
Deze workshop over de specialisatie ‘jonge kind begeleider’ wordt verzorgd door de Landelijke beroepsgroep Jonge kind specialisten (LBjk, onderdeel van het LBBO). Jonge kindspecialisten verdiepen zich in de specifieke en unieke ontwikkeling van het jonge kind in het onderwijs. Dat vraagt om speciale competenties van de leerkracht. De beroepsgroep coacht op deze competenties. Ze zet zich in voor de eigenheid van het jonge kind dat zich ontwikkelt op basis van spel en spelen. Het doel is jou als specialist bewust bekwaam te maken. Je bent toegerust met een stuk theoretische onderbouwing en gaat met een frisse blik de speel leeromgeving kijken.

Meer informatie http://www.hjk-online.nl/hjk/