Landelijk Symposium: Knokken voor de kinderen: gezinnen in vechtscheidingen en strijdzaken

Vechtscheidingen zijn vanwege de betrokkenheid van veel verschillende partijen een ingewikkelde kwestie die de betrokken kinderen ernstig kan beschadigen. Professionals in zorg, welzijn en onderwijs zullen moeten weten hoe ze zich tot ouders en kind moeten verhouden om die beschadiging te voorkomen of te beperken. Het feit dat in vechtscheidingen zowel praktische, juridische, sociaal-emotionele, als een reeks aan andere aspecten een rol spelen, maakt dat specifieke kennis en kunde nodig is. Het waarborgen van het belang van het kind is dan ook een moeilijke opgave, waarvoor hulpverleners, leerkrachten en andere professionals zich gesteld zien.
 
Op dit symposium wordt door vijf vooraanstaande sprekers stilgestaan bij de uiteenlopende manieren waarop kinderen vechtscheidingen beleven en hoe daarop ingespeeld kan worden door professionals.

Datum: 30 januari 2014

Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Nieuwe Buitensociëteit – Zwolle
Prijs: euro 270,- (ex. BTW) bij inschrijving vóór 13 december 2013
Daarna: euro 295,- (ex. BTW)
Tarief voor voltijdstudenten (max. 10) zonder dienstverband: euro 75,- (ex. BTW)

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.