Landelijk Symposium: Wat werkt in opvoedingsvoorlichting en -ondersteuning

Er zal gesproken worden over concrete, praktisch toepasbare ondersteuningsmogelijkheden en -interventies en er worden tools en werkwijzen aangereikt aan de deelnemers.

Zeker in een tijd waarin preventie, "afschalen" en "vroeg erbij zijn" de boventoon voeren, is dit symposium onmisbaar voor iedereen die een rol speelt in de advisering en ondersteuning van ouders.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.