Landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’ door integratie regulier en speciaal onderwijs

In de doorontwikkeling van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs betekent de integratie van regulier en speciaal onderwijs een belangrijke stimulans, voorbeeldfunctie en proeftuin voor nieuwe werkwijzen, organisatievormen en eisen aan wetgeving. Het blijft daarom belangrijk de praktijkvoorbeelden én discussiepunten die daar spelen onder de aandacht te brengen.

Daarom organiseren het Steunpunt Passend Onderwijs en NCOJ op 28 januari 2022 een volgende landelijke conferentie over verdergaande samenwerking of integratie van regulier en speciaal onderwijs. De conferentie vindt plaats in het Muntgebouw in Utrecht. Ze volgen de richtlijnen van de overheid m.b.t het actuele Corona beleid op de voet. Mocht het eind januari niet mogelijk zijn fysiek bij elkaar te komen in Utrecht, organiseren ze deze conferentie online.

Meer informatie en direct inschrijven via de website van Steunpunt Passend Onderwijs.