Landelijke IB/KC-dag 2024

In 2024 organiseert Instondo Congressen een Landelijke IB/KC-dag. Dit jaar met het thema: ‘werken aan schoolontwikkeling’.

Dit thema zal bekeken worden vanuit verschillende perspectieven. Schoolontwikkeling gaat over de rol, taak en kwaliteiten van de ib’er maar natuurlijk ook over die van de leraar en de schoolleider. Maar ook het curriculum, de manier waarop onderwijs gegeven wordt en de wijze waarop de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd worden. Al deze aspecten hangen met elkaar samen en komen aan bod op de IB-dag.

Het congres vindt dinsdag 12 maart plaats in Ede.

Meer informatie vind je op de website van Instondo.