Landelijke onderwijsconferentie over sociale veiligheid

Op de onderwijsconferentie 'Met Alle Respect! Samen werken aan sociale veiligheid' gaan we samen de dialoog aan over sociale veiligheid, delen we kennis en ervaringen over een effectieve en school-brede aanpak en maken we samen de balans op. In interactieve werksessies gaan deelnemers actief aan de slag met vraagstukken als: Wat is wel of niet gewenst gedrag? Hoe gaan we om met verschillen in waarden en normen? Wat betekent dit voor het pedagogisch handelen? Welke rol speelt social media? Welke aanpak is effectief en hoe werk je samen aan sociale veiligheid?
 
We zetten in op een schoolbrede aanpak, een gedeelde visie en pedagogisch vakmanschap. Op de conferentie gaan we samen op zoek naar werkende strategieën en wat we kunnen leren van de ervaringen en succesvolle voorbeelden in de praktijk. Hierbij is expliciete aandacht voor de rol en competenties van schoolleiders en leraren en hoe samen te werken aan sociale veiligheid. In een aantal werksessies komen scholen zelf aan het woord, of ze gaan zelf aan de slag met lastige situaties of dilemma’s en krijgen tips en tools aangereikt voor de onderwijspraktijk.
 
Meer informatie? Klik hier