Landelijke studiedag pedagogisch klassenmanagement in het (speciaal) basisonderwijs

Pedagogisch klimaat 
En in het kader van passend onderwijs zitten er steeds vaker leerlingen in de klas die vanwege hun problematiek (zoals bijvoorbeeld autisme, ADHD, ODD of CD) een groter risico lopen om in sociaal opzicht buiten de boot te vallen. Of ze trekken onbedoeld een wissel op de sfeer in de klas. Weer andere leerlingen hebben een tekortschietend zelfvertrouwen en laten daardoor niet van zich horen in de klas of zetten juist de boel op stelten. Het tot stand brengen en volhouden van een prettig pedagogisch klimaat in een klas van soms wel meer dan 30 kinderen is voor leerkrachten een hele uitdaging. Leerkrachten zullen dan aan pedagogisch klassenmanagement moeten doen.
 
Experts
Op de landelijke studiedag over pedagogisch klassenmanagement leren leerkrachten, intern begeleiders, bouw- en schoolleiders van een vijftal theoretisch onderlegde, bevlogen en ervaren experts uit onderwijsland hoe je dat aanpakt. Het onderwerp zal vanuit verschillende perspectieven worden behandeld, waarbij ook ruimte is om vooraf eigen casuïstiek aan te leveren. Sprekers zijn lector Prof. Drs. Dolf van Veen, onderwijskundige Sjoerd Verheijden, SO-leerkracht Jos Cremers, hogeschooldocenten Anne Ludérus en Frank Jacobs en zelfverklaard “voormalig stoorzender” en psycholoog Arno de Poorter.
 
Leerwinst
Wie deelneemt aan deze studiedag weet aan het eind van de dag:
  • Hoe de vlag er in pedagogisch opzicht bij hangt in het primair onderwijs en wat pedagogisch klassenmanagement daaraan toe kan voegen;
  • Hoe je het pedagogisch klimaat in een klas op een snelle, systematische manier in kaart kunt brengen;
  • Hoe je eraan bij kunt dragen dat leerlingen elkaar onderling accepteren en op een positieve manier met elkaar samenwerken;
  • Op welke manier leerlingen met gedragsproblemen het pedagogisch klimaat in de klas beïnvloeden en wat je als leerkracht qua pedagogisch klassenmanagement kunt doen om daarop in te spelen;
  • Hoe je in de klas kunt omgaan met leerlingen die vanuit hun problematiek (denk aan autismespectrum stoornissen, angstproblematiek en externaliserende gedragsproblemen) moeite hebben met de sociale omgang met klasgenoten en jou als leerkracht;
  • Hoe je het sociale competentiegevoel en het zelfvertrouwen van leerlingen kunt vergroten.
Meer informatie en gelegenheid tot aanmelding is te vinden op: