Leergang Passend Onderwijs: op weg naar inclusief onderwijs

Samen met Steunpunt Passend Onderwijs en AVS organiseren wij de leergang Passend Onderwijs. In zes leerdagen krijg je zicht op het complexe speelveld van passend onderwijs, ga je ontdekken wat er voor jouw school wél mogelijk is en ga je plannen concreet vormgeven.

Natuurlijk wens je ieder kind passend onderwijs, maar is deze opgave ook haalbaar voor jou en je team? Zeker nu de ambitie opschuift richting inclusief onderwijs, raakt dit ideaal voor veel scholen verder buiten handbereik. Deze leergang helpt jou als intern begeleider om zicht te krijgen op wat er wél mogelijk is. Wat zijn de idealen, kansen en grenzen voor jullie school? Ontdek het samen en ontwikkel een concreet (verbeter)plan voor passend onderwijs waar je direct mee aan de slag kunt.

In deze leergang wordt je meegenomen in de feiten, fabels en ontwikkelingen rondom passend onderwijs. Je krijgt zicht op de partijen die een rol spelen bij het realiseren van passend onderwijs en hun verantwoordelijkheden. Je verkent welke speelruimte je hebt binnen de wettelijke kaders waar je als school rekening mee moet houden. Ook krijg je inzicht in hoe de financiële geldstromen lopen en wie besluiten neemt ten aanzien van de inzet van middelen. Je doet kennis op van de inspectiekaders passend onderwijs en wat dit betekent voor het afleggen van verantwoording en de communicatie richting je achterban. Tot slot ga je op bezoek bij een school die al verder is met de ontwikkeling van passend onderwijs om te leren en je te laten inspireren.

Deze leergroep start 19 september in Utrecht. Meer informatie vind je op de website van AVS.