Leerkracht in Samenwerken

Met de invoering van de Wet Passend onderwijs op 1 augustus 2014 en de veranderingen rondom de transitie jeugdzorg is dit een uiterst actueel en belangijk thema. De kenniskring van het lectoraat bestaat uit deskundigen en onderzoekers uit diverse sectoren zoals onderwijs en gemeente. 
Gedurende haar professionele loopbaan en haar wetenschappelijke werk heeft zich bij lector Van Swet een passie voor het thema ‘samenwerken’ ontwikkeld.
 

Het leven van een kind speelt zich niet alleen af op school. De sportclub, de woonwijk, de jeugdhulpverlening, de gezondheidszorg, de gemeente, de ouders… allemaal belangrijk. De leerkracht heeft een uiterst belangrijke positie binnen dit netwerk. Scholen bereiden zich voor op deze deels nieuwe taak. Het gaat in het onderzoeksveld van het lectoraat meer om het samenwerken tussen personen dan om de meer formele lijnen tussen organisaties. Van Swet gaat in haar rede in op de daarbij bijhorende dilemma’s en geeft aan hoe het lectoraat samen met studenten en werkveld haar onderzoek gaat doen.

Schermvliegen

Als beeld is voor het lectoraat twee personen die aan het schermvliegen zijn, gekozen. Hun relatie is uniek en belangrijk; zij trekken een aantal jaren met elkaar op en de leerkracht is gedurende die jaren een belangrijke persoon voor de leerling. De leerkracht als piloot is een mooie metafoor voor de leerkracht die samenwerkt met de omgeving ten behoeve van de ontwikkelingskansen van zijn leerling. De keuze van samenwerkingspartners, de doelen, inhoud en werkwijze van het samenwerken dienen afgestemd te zijn op de leerkracht, diens expertise, de behoefte van de leerling etc. Er is geen vaste regel van wat goed of niet goed is, van wat werkt of niet. En bovendien zal er geoefend en uitgeprobeerd moeten worden, net als in de schermvliegwereld. Website: www.fontysoso.nl/leerkrachtinsamenwerken
LinkedIngroep Leerkracht in Samenwerken https://www.linkedin.com/groups?gid=8108224