Lentecursus diagnostiek/consultatie en evaluatie in onderwijs en zorg

Het is een ingewikkeld proces waarbij naast specifieke kenmerken van het kind, ook rekening gehouden moet worden met de (leer)omgeving, de doelen en de middelen. In deze cursus wordt geleerd hoe professionals effectief gebruik kunnen maken van de belangrijkste psychodiagnostische instrumenten (module 1) en hoe consultatie- en evaluatietechnieken bij kunnen dragen aan het diagnostisch proces en de vertaling naar adviezen en begeleiding (module 2). Van 1 t/m 4 mei vindt de volgende editie plaats van deze cursus.

Klik hier voor meer informatie.

De modules kosten € 600 euro per module.
Indien je beide modules wilt volgen betaal je € 1000,-. Deze aanbieding geldt tot en met 15 april a.s.

Aanmelden kan via seizoenscursus@gmail.com