Masterclass ‘Passend synchroon coachen’

Synchroon coachen is een praktische methodiek om docenten en docenten in opleiding te coachen met behulp van ICT middelen. Bij synchroon coachen krijgt de docent direct feedback op zijn handelen middels een ‘oortje’ en kan de tips onmiddellijk toepassen in zijn onderwijspraktijk.

Het project ‘Passend’ synchroon coachen, voortgekomen uit de roadmap ‘Leren in Eindhoven 2030’, speelt in op de ontwikkelingen rondom passend onderwijs. In dat kader komen namelijk steeds meer leerlingen in het reguliere onderwijs terecht en dus niet meer in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Experts van de Aloysius Stichting en Fontys Educatief Centrum, hebben in dit project docenten binnen het regulier onderwijs (po/vo/mbo) synchroon gecoacht.

Het beoogde projectresultaat is dat docenten in het regulier onderwijs beter geschoold zijn in het begeleiden van leerlingen met gedrags- en omgangsproblemen in de klassensituatie. De zittende leerlingen zijn er direct bij geholpen en docenten kunnen de skills ook toepassen in komende jaargroepen.

Klik hier voor meer informatie.