Het OJ-congres: Weten we nog wat ‘normaal’ is?

Instondo organiseert op 6 juni het OJ-congres, met als titel: ‘Weten we nog wat ‘normaal’ is?’

Steeds meer horen we in de media over hoe slecht het met onze jongeren en kinderen gaat. De impact van corona, de stijgende druk van school, ouders en omgeving, een dalend welzijn – er speelt vreselijk veel. Aan de andere kant zien we dat de huidige inrichting van het systeem niet meer voldoet: het tekort aan personeel in onderwijs en jeugdhulp, de hoge werkdruk, de decentralisatie van jeugdzorg naar gemeenten, het terugdringen van gesloten instellingen. Duidelijk is dat er iets moet gebeuren en dat we dat niet alleen kunnen. Alleen als alle sectoren samenwerken – onderwijs, gemeenten en jeugdzorg – bereiken we hopelijk de omslag in het systeem die zo hard nodig is.

Tijdens het congres wordt ingegaan op de volgende vragen: Wat vragen we van onze jongeren, is dat reëel? Moeten we niet herdefiniëren wat ‘normaal’ is? Hoe verlichten we de druk op het systeem, maar zorgen we dat jongeren wel de juiste ondersteuning krijgen?

Er zijn verschillende keynotes en er is ruimte om met elkaar het gesprek aan te gaan.

Meer informatie: https://www.instondo.nl/congressen/evenement/61-4_Het-OJ-congres.