Nationale SEN Conferentie

Passend Onderwijs probeert zoveel mogelijk recht te doen aan de diversiteit aan onderwijsbehoeften. Maatwerk voor leerlingen is een van de belangrijkste uitgangspunten. Hoe ga je in de klas om met verschillen? Hoe ga je om met gedragsproblemen, leerstoornissen en fysieke beperkingen? Wat zijn de extra ondersteuningsbehoeften van het kind? Wat betekent het beleidskader van overheid en mijn samenwerkingsverband concreet vertaald voor mij?

De Nationale SEN Conferentie 2015 is hét evenement voor verdieping van uw differentiatie-vaardigheden en het ontwikkelen van tools voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Die kennis en kunde zijn immers van groot belang voor het welslagen van passend onderwijs. Deze insprirerende dag is voor iedereen die beroepshalve betrokken is bij leerlingen met Special Educational Needs: van docent tot directeur. In PO, VO en MBO. De conferentie vindt plaats op woensdag 16 september 2015.

Bestemd voor
Leraren, docenten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers, orthopedagogen, (GZ-)psychologen, logopedisten, MasterSENs, ambulant begeleiders, decanen, leden van zorgadviesteams, zorgcoördinatoren samenwerkingsverbanden, directieleden en bestuurders in PO, VO en MBO.

Bij aanmelding van minimaal 6 personen van één school geldt een aantrekkelijke groepskorting. 

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.