Nationale SENConferentie

De Nationale SEN Conferentie is een belangrijk evenement voor alle onderwijsprofessionals uit het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en speciaal (basis) onderwijs. Met de invoering van Passend Onderwijs krijgt iedereen te maken met nieuwe spelregels voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften en beter omgaan met verschillen in de klas, kortom met Special Educational Needs. De Nationale SEN Conferentie is de nascholingsbijeenkomst bij uitstek om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen. Het boeiende programma bestaat uit 30 lezingen waarin sprekers de brug slaan tussen actuele theoretische kennis en praktische handvatten voor het werken in de klas.

Deze inspirerende dag wilt u beslist niet missen!