Nationale Studiedag ‘Jongens in het Primair Onderwijs’

Nationale Studiedag ‘Jongens in het Primair Onderwijs’ op woensdag 14 november in Deventer.  Georganiseerd door Saxion Pabo Lerarenopleiding i.s.m. Lauk Woltring (Werken met Jongens).

Het programma staat nu online en u kunt zich inschrijven.

https://www.saxion.nl/events/2018/11/jongens-in-het-primair-onderwijs

Hoe gaat het met jongens in het primair onderwijs? Er zijn nogal wat leerkrachten die jongens en hun gedrag lastig vinden of moeite hebben om goed in te spelen op hun beweeglijkheid en gebrekkig vermogen om zich met taal te uiten. Zorgoverleg op school betreft vooral jongens. Bij gelijke CITO-scores krijgen jongens voor vervolgonderwijs vaak een lager advies dan meisjes, meestal wegens orde- of gedragsproblemen, speelsheid, gebrekkige ‘schoolse vaardigheden’ of motivatie. En in dat vervolgonderwijs blijven veel jongens onder hun mogelijkheden. Dit kan zoveel beter. We weten inmiddels dat de meeste jongens wat langzamer rijpen dan de meeste meisjes. Hoe helpen wij jongens om hun kwaliteiten te ontwikkelen en ons eigen werk zo ook aantrekkelijker te maken?

Na 4 topsprekers in de ochtend volgen er ‘s middags 23 workshops over zeer uiteenlopende thema’s rond dit onderwerp. De workshopleiders hebben veel praktijkervaring in en om de school.

De dag is bedoeld voor:
•         Leerkrachten in het primair onderwijs, leerlingbegeleiders, professionals in en om het PO,
•         Directeuren, bestuursleden,
•         Inspectie, beleidsmakers en overige professionals in en om het primair onderwijs.