Onderwijsconferentie: ‘Iedereen gaat naar school om te leren!’

De onderwijsconferentie 'Iedereen gaat naar school om te leren!' is bestemd voor alle leraren, vanaf het kleuteronderwijs tot en met het hoger onderwijs. In Nederland en in Vlaanderen! Voorkennis van de TA is niet noodzakelijk. De indeling van de workshops gebeurt op basis van het TA kennisniveau van de deelnemers. Het programma voor deze dag is definitief: sprekers en workshopgevers zijn uitgenodigd en de brochure ligt klaar voor verzending! Het team van de TA academie kijkt uit naar deze dag.

De conferentie vindt plaats op 13 maart 2015 op de fraaie campus van de TA academie in Soesterberg. Een brochure met meer informatie is aan te vragen via het mailadres info@ta-academie.nl. Je kunt deze brochure ook downloaden, klik daarvoor hier. Voor deze conferentie zijn ongeveer 150 plekken beschikbaar.

Inschrijving geschiedt op basis van ‘first come, first served’, en is pas definitief als het totale bedrag van € 145,- is overgemaakt op bankrekening NL57INGB0004333633 t.n.v. TA academie. Je kunt je nu reeds inschrijven, klik daarvoor hier. Je bent van harte welkom!