Onderwijsraad: online bijeenkomst privaat aanbod in het onderwijs

Onderwijsraad: online bijeenkomst privaat aanbod in het onderwijs

De Onderwijsraad nodigt je uit voor het bijwonen van een online bijeenkomst op dinsdag 7 december 2021 om 16.00 uur. Deze bijeenkomst staat in het teken van het advies over privaat aanbod in het onderwijs, dat de Onderwijsraad die ochtend publiceert.

Het private onderwijs is de afgelopen decennia gegroeid. Meer dan een kwart van de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs maakt bijvoorbeeld gebruik van aanvullend onderwijs, zoals huiswerkbegeleiding, bijlessen en examentraining. Het aantal particuliere scholen is gegroeid en steeds meer scholen bieden extra aanbod aan zoals tweetalig onderwijs of een internationaal programma waarvoor moet worden betaald. Het private onderwijsaanbod is tegelijkertijd steeds meer verweven geraakt met het aanbod van publiek bekostigde scholen. De financiering, de doelen en de zeggenschap van verschillende partijen lopen in toenemende mate door elkaar.

In dit advies uit eigen beweging buigt de Onderwijsraad zich over de vraag hoe toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs en professionele zeggenschap over het onderwijs geborgd worden, gezien de toename en verstrengeling van het private aanbod.

Wat kan je verwachten?
Op dinsdag 7 december licht Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad, het advies toe. Vanuit een studio in Pakhuis de Zwijger gaan onder meer schoolbestuurders en leraren vervolgens met elkaar in gesprek over het advies. Wat betekent het advies voor het onderwijs? Deelnemers die de bijeenkomst live volgen, kunnen met vragen en antwoorden bijdragen aan de discussie. De Onderwijsraad nodigt iedereen in en om het onderwijs van harte uit om de online bijeenkomst te volgen.

Praktische informatie
Datum: dinsdag 7 december 2021
Tijd: 16.00 – 17.30 uur
Locatie: de bijeenkomst vindt plaats via Zoom.

Aanmelden kan via bijeenkomsten@onderwijsraad.nl, onder vermelding van naam en functie. Na aanmelding ontvang je de link.