Online bijeenkomst basisvaardigheden

Wat verstaan we precies onder basisvaardigheden? En hoe kun je concreet aan de slag om de basisvaardigheden van jouw leerlingen te versterken?

Op dinsdag 26 september en maandag 2 oktober organiseert SLO van 15:30 tot 17:00 uur een onlinebijeenkomst over basisvaardigheden voor docenten in het primair en het voortgezet onderwijs. Na een algemene inleiding, kun je deelnemen aan een van de deelsessies over taal-Nederlands, rekenen-wiskunde, burgerschap, digitale geletterdheid of samenhang.

Meld je aan via de website.