Online bijeenkomst Leren van Gedrag

Ben jij op zoek naar oplossingen voor moeilijk gedrag van leerlingen?
Ben je benieuwd naar kennis en ervaringen van onderzoekers en collega’s?
Heb je zelf expertise en succeservaringen die je wilt delen?

Het kennisplatform ‘Leren van gedrag’ organiseert bijeenkomsten rondom gedragsonderzoek. Tijdens deze bijeenkomsten gaan wetenschappers in gesprek met het onderwijsveld over hun onderzoek. Tijdens deze bijeenkomst georganiseerd door de AED in Leiden gaat onderzoeker Rianne Bosman (Assistant Professor UVA) met het onderwijsveld in gesprek over haar onderzoek naar het begrijpen en verbeteren van de relatie tussen leerkrachten en leerlingen.

Voel jij je ook wel eens tekortschieten in de relatie met die ene leerling?

Waar loop jij tegenaan in het ontwikkelen van een goede relatie met een leerling? Kan je ook teveel investeren in de relatie met een leerling?

Datum en tijd: 23 februari 2022 van 14:00 – 15:30.

Locatie: Online via Zoom

Kosten: Bijwonen van een bijeenkomst kost niets maar levert veel op!

Onderzoeker: Rianne Bosman (Assistant Professor UVA Amsterdam)

Inhoud
Als je vraagt aan leerkrachten wat hen de meeste voldoening geeft in hun werk, zeggen ze vaak dat het hebben van een goede relatie met hun leerlingen voor hen erg belangrijk is. Tijdens de bijeenkomst zal Rianne meer vertellen over relaties met individuele leerlingen en de effectiviteit van Leerkracht-Leerling Interactie Coaching (LLInC). Deze interventie is gericht op het versterken van de relatie van de leerkracht met de leerling. Daarnaast zal er geoefend worden om je eigen inzicht over relaties met een individuele leerling te vergroten.

Aanmelden: Via het aanmeldformulier