Gratis online bijeenkomst leren van gedrag – regio Amsterdam

Ben jij op zoek naar oplossingen voor moeilijk gedrag van leerlingen?
Ben je benieuwd naar kennis en ervaringen van onderzoekers en collega’s?
Heb je zelf expertise en succeservaringen die je wilt delen?

Het kennisplatform ‘Leren van gedrag’ organiseert bijeenkomsten rondom gedragsonderzoek. In Amsterdam gaan onderzoekers en professionals online in gesprek over het thema:
Voel jij je weleens tekort schieten in de relatie met die ene leerling?

Als je aan leraren vraagt wat hen de meeste voldoening geeft in hun werk, zeggen ze meestal dat het hebben
van een goede relatie met de leerlingen een van de belangrijkste dingen is. Tijdens de bijeenkomst zal Rianne
meer vertellen over relaties met individuele leerlingen en de effecten van een coachingsinterventie gericht op
de interactie om de relatie te versterken. Daarnaast zal er geoefend worden om je eigen inzicht over relaties
met een individuele leerling te vergroten.

Inhoud
Vooral leerlingen met externaliserend gedrag, verminderde verbale vaardigheden en jongens blijken een groter risico te lopen op ongunstige relatiekwaliteit (voor de relatie dimensies als conflict, nabijheid en
afhankelijkheid) met verschillende leraren tijdens de basisschoolperiode. Daarnaast blijken leerlingen met een hoge mate van afhankelijkheid in de relatie met leraren aan het einde van de basisschoolperiode slechter te
presteren op het gebied van rekenen, minder gemotiveerd te zijn voor taken in de klas en zichzelf minder in staat te voelen tot presteren in de klas dan leerlingen met een lage mate van afhankelijkheid. Hoewel het
geruststellend is dat de meerderheid van de leraar–leerlingrelaties gunstig is, blijkt uit dit onderzoek dat een aanzienlijk deel van de leerlingen, en voornamelijk degenen met externaliserend gedrag, extra ondersteuning
nodig heeft van de leraar om goed te kunnen functioneren op school.
Ambassadeurs Leren van Gedrag Amsterdam: Jessica van der Vecht (Orion), Lyda Lissenburg en Merel Schulte (PI-scholen) en Simone Groot (OOadA)

Datum en tijd Dinsdag 25 januari 2022 van 15.00u tot 17.00 uur
Locatie online via Zoom, link volgt na aanmelding
Aanmelden kan bij Simone Groot s.groot@ooada.nl
Kosten Bijwonen van een bijeenkomst kost niets maar levert veel op!

Onderzoeker dr. Rianne Bosman van de Universiteit van Amsterdam