Online conferentie: Passend Onderwijs; Hoe nu samen verder?

Alle leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij en gezamenlijk laten leren. Dat is de ambitie die
voortkomt uit de evaluatie passend onderwijs. In deze ambitie zit een duidelijke opdracht
voor de onderwijsprofessionals: zij moeten steeds beter in staat zijn om de benodigde
ondersteuning te bieden voor de leerlingen in de school. In deze gedachte zit ook de route
richting inclusiever onderwijs opgesloten. Is dat onze stip op de horizon?

Bekijk hier de uitnodiging