Online congres executieve functies

In december wordt een online congres georganiseerd over executieve functies. Op dit praktijkgericht congres geven zeven experts hun antwoorden op deze en andere vragen over executieve functies. Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Executieve functies

Sommige kinderen of tieners hebben een gezonde (of zelfs meer dan gezonde) intelligentie, maar lukt het niet om hun bezigheden te plannen en daarin prioriteiten aan te brengen. Anderen slagen er niet in om hun aandacht op een bepaalde taak te focussen en vast te houden. Of ze hebben hele heftige emoties en ontremmen gedragsmatig. Zij slaan dan door in hun gedrag. Weer anderen hebben behalve deze problemen, ook nog een licht verstandelijke beperking. Waarin al deze kinderen – ondanks de verschillende oorzaken van hun problemen – overeen komen, is dat ze moeilijkheden ondervinden in hun zogenaamde “executieve functies”: de hogere regelfuncties in de hersenen. En dat heeft dan weer gevolgen voor de wijze waarop anderen hen ervaren en (al dan niet) accepteren. Hun schools functioneren lijdt hier in de regel eveneens onder, evenals de manier waarop hun opvoeders tegen hen aan kijken en met hen omgaan.

Executieve functies hebben dus een aanzienlijke invloed op het gedrag en leervermogen. En zeker bij kinderen waar sprake is van probleemgedrag gedrag als gevolg van bijvoorbeeld ADHD, ASS of LVB is inzicht vereist in hoe hun executieve functies werken, voordat je tot het geven van instructie, het bieden van begeleiding of het vormgeven van behandeling over kunt gaan.

Want kán een kind zijn aandacht wel richten en volhouden? Hoe zit het met zijn gevoeligheid voor signalen en prikkels van buitenaf en daaruit voortkomende impulsieve reacties? In hoeverre lukt het een jeugdige om diens emoties onder controle te houden en gedrag te controleren? Ziet het kind welke invloed hij of zij heeft in uiteenlopende (sociale) omstandigheden en hoe gaat het om met wisselende situaties? De antwoorden op die vragen zijn enorm belangrijk voor leerkrachten en begeleiders om in de praktijk vorm en inhoud te geven aan begeleiding en onderwijs voor deze kinderen.

Meer informatie en aanmelden

Dit congres is bedoeld als bij- en nascholing voor professionals die in de praktijk werkzaam zijn met kinderen binnen de begeleiding, de hulpverlening en het (speciaal) onderwijs. Denk hierbij aan leerkrachten, gezinsbegeleiders, IB-ers, jeugdzorgwerkers, gedragsdeskundigen, gz-psychologen, (school)maatschappelijk werkers, teamcoaches en ambulant begeleiders.

Informatie over de sprekers, het programma, deelnamekosten en licentiepunten is te vinden op de website van de organisatie. Daar is ook een aanmeldlink beschikbaar.