Online event: Toetsen: terug naar de basis!

Toetsen is sinds jaar en dag een hot topic in onderwijsland. Sommigen zweren erbij, anderen zweren het fenomeen het liefst af. Tijd om even stil te staan en terug te gaan naar de basis; waarom doen we wat we doen?
Tijdens dit door Boomtestonderwijs georganiseerde digitale evenement met diverse sprekers willen ze intern begeleiders en leerkrachten inspireren om anders naar toetsen te kijken en om verder te kijken dan alleen de toetsresultaten.

Het programma

Keynote
Wat doet ertoe in het onderwijs? En wat doen toetsen ertoe? Hoe kunnen we toetsen weer dat instrument maken waar het oorspronkelijk voor bedoeld is; een middel om te kijken waar een leerling staat en wat je als leerkracht kunt doen om hem verder op weg te helpen. Leerkracht van het jaar 2021 en ambassadeur van Leraar24 Angela Esajas neemt ons mee in haar visie.

Verwachten
Wat mag je van een leerling verwachten? Welke rol spelen jouw eigen verwachtingen van je leerlingen in jouw handelen? En hoe kun je je hier bewust van worden? Hoogleraar Anneke Timmermans is gespecialiseerd in leerkrachtverwachtingen en heeft meegewerkt aan de leidraad Onderwijs vanuit hoge verwachtingen.

Volgen
Maar hoe koppel je de verwachting aan de toetsresultaten? Toetsadviseur Heleen laat je zien hoe je met het Boom LVS de in kaart gebrachte verwachtingen kunt afzetten tegen de leeropbrengsten die je hebt gemeten met de volgtoetsen. Zo krijg je helder of je eruit haalt wat erin zit en weet je wat je kunt doen om het onderwijsaanbod verder af te stemmen op de behoefte van de leerling.

Verdiepen
Hoe werkt dit dan in de praktijk? Om ons verder te verdiepen in dit vraagstuk spreken we Tseard Kuperus, voormalig directeur-bestuurder van VCSO (Verenigde Christelijke Scholen Opsterland), hoe hij zijn onderwijs heeft vormgegeven en welke rol het Boom LVS hierbij heeft gespeeld.

Meer informatie en inschrijven kan via de website.