Online informatiebijeenkomst richtlijn Dyslexie

In september 2021 is de brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie verschenen.
De richtlijn bevat aanbevelingen voor het handelen van professionals in onderwijs en zorg die met de signalering, ondersteuning, diagnostiek en behandeling van (het vermoeden van) dyslexie te maken hebben.
Op 19, 22 en 30 november worden op initiatief van de eigenaren van de richtlijn (NIP, NVO, LBRT en NKD) drie beroepsoverstijgende online bijeenkomsten georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut en Dyslexie Centraal.
De bijeenkomsten zijn gericht op professionals die in de praktijk met de richtlijn aan de slag gaan. We besteden aandacht aan de inhoud van de richtlijn, het invoeren van de richtlijn in de organisatie en aan het werken met de richtlijn in de praktijk.

Aanmelden kan via de website