Online kennisdelingsbijeenkomst Traumasensitief Onderwijs

Iedere dag komen leerlingen naar school om te leren. Voor veel leerlingen is hun leven niet zonder zorgen. Ingrijpende gebeurtenissen, zoals scheiding, armoede, mishandeling, kunnen verregaande impact hebben op
het leren, welzijn en het gedrag van onze leerlingen. Bijna de helft van alle leerlingen in het regulier onderwijs geeft aan ten minste een ingrijpende gebeurtenis te hebben meegemaakt. In het speciaal onderwijs ligt dit
percentage nog vele malen hoger. In het bijzonder voor leerlingen die veel meemaken, kunnen leerkrachten het verschil maken: Traumasensitief onderwijs. Wil jij hier ook wel eens meer over weten, heb je zelf expertise en/of wil je succeservaringen delen?

Het kennisplatform “leren van gedrag”- Amsterdam organiseert op woensdag 10 februari van 15-17 uur een online kennisdelingsbijeenkomst: Traumasensitief Onderwijs (TSO)

De online bijeenkomst gaat over de impact van ingrijpende levenservaringen, over de relatie met probleemgedrag, de belangrijke rol van de leerkracht, ervaringen van leerkrachten die al op deze manier werken en over hoe je zelf morgen in de praktijk al iets van TSO kunt toepassen. Twee wetenschappers uit de praktijk vertellen over het onderzoek naar het effect van Traumasensitief Onderwijs en het ontwikkelen van een Traumasensitief Onderwijsklimaat. We hopen dat ook velen van jullie kennis, ervaringen en vragen met ons komen delen.

Het kennisplatform: ‘Leren van gedrag’ organiseert ontmoetingen tussen wetenschappers, praktijkdeskundigen en gedrag-specialisten die hun kennis willen delen en samen op zoek gaan naar antwoorden op vragen uit de praktijk.
Deze kennisdeling wordt georganiseerd door Jessica van der Vecht (Orion), Simone Groot (Ooada) en Merel Schulte & Lyda Lissenburg ( Pi-scholen) samen met onderzoeker Michiel Asselman en Evelyn Offerman (Consortium Traumasensitief Onderwijs).

Aanmelden bij:
Jessica van der Vecht : j.vanderVecht@Orion.nl
Of Lyda Lissenburg : l.lissenburg@pi-scholen.nl