Onlinebijeenkomst basisvaardigheden

Wat verstaan we precies onder basisvaardigheden? En hoe kun je concreet aan de slag om de basisvaardigheden van jouw leerlingen te versterken?

Op dinsdag 26 september en maandag 2 oktober organiseert SLO van 15:30 tot 17:00 uur een onlinebijeenkomst over basisvaardigheden voor docenten in het primair en het voortgezet onderwijs. Na een algemene inleiding, kun je deelnemen aan een van de deelsessies over taal-Nederlands, rekenen-wiskunde, burgerschap, digitale geletterdheid of samenhang.

Meld je aan via de website.