Opbrengsten en perspectieven integratie speciaal en regulier onderwijs (PO en VO)

Er is op dezedag aandacht voor voorbeelden van scholen (po en vo, regulier en speciaal), die de samenwerking hebben gezocht en gevonden.
Een inspirerende dag voor scholen die ook de samenwerking willen zoeken om expertise te delen en kinderen mee thuisnabij naar school te laten gaan.
 

Meer informatie en inschrijving., klik hier